Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec

Rada Gminy

Transmisje sesji Rady Gminy: Zobacz więcej

 

Imienny wykaz głosowań Radnych Rady Gminy w Bałtowie: Zobacz więcej

 

Formularz interpelacji zapytań: Zobacz więcej

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nazwisko i imię: Cichocki Henryk

tel.: +48 (41) 264 10 08 wew. 26
fax: +48 (41) 264 13 03
e-mail: gmina@gminabaltow.pl

 

Skład Rady Gminy w Bałtowie Kadencja 2018 – 2023 (po wyborach przedterminowych)

 1. Chodała Jarosław - Radny
 2. Cichocki Henryk – Przewodniczący Rady Gminy
 3. Cielebąk Henryk - Radny
 4. Dunal Jerzy - Radny
 5. Grabski Ireneusz - Radny
 6. Kot Małgorzata - Radna
 7. Kudas Aneta - Radna
 8. Łaska Ewelina - Radna
 9. Mierzejewski Zdzisław - Radny
 10. Misiura Krzysztof - Radny
 11. Mroczek Anna – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 12. Nowak Grzegorz - Radny
 13. Przygoda Dorota - Radna
 14. Róg Jarosław - Radny
 15. Śmigiel Piotr - RadnyKomisja Budżetu, Finansów i Rolnictwa

 1. Mierzejewski Zdzisław - Przewodniczący Komisji
 2. Przygoda Dorota - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Śmigiel Piotr - Członek Komisji
 4. Kot Małgorzata - Członek Komisji
 5. Róg Jarosław - Członek Komisji
 6. Łaska Ewelina - Członek Komisji
 7. Nowak Grzegorz - Członek Komisji
 8. Cichocki Henryk - Członek Komisji

Do zadań Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa należą w szczególności sprawy:

 • bieżącej kontroli gospodarki finansowej gminy zgodnie z budżetem gminy,
 • opiniowanie projektów uchwał rady gminy w zakresie komunalnej gospodarki finansowej,
 • utrzymania gminnych dróg, mostów, placówek,
 • utrzymania wodociągów, zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości w gminie oraz wysypisk,
 • zadrzewienia,
 • sprawy rolne,
 • ład, zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska.


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Kudas Aneta - Przewodnicząca Komisji
 2. Chodała Jarosław - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Grabski Ireneusz - Członek Komisji
 4. Cielebąk Henryk - Członek Komisji
 5. Przygoda Dorota - Członek Komisji
 6. Mroczek Anna - Członek Komisji
 7. Róg Jarosław - Członek Komisji
 8. Kot Małgorzata - Członek Komisji
 9. Łaska Ewelina - Członek Komisji

Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego należą w szczególności sprawy:

 • organizacja ruchu drogowego,
 • ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna w tym ośrodek pomocy społecznej,
 • oświata w tym szkoły podstawowe oraz klasy zerowe,
 • kultura w tym biblioteki,
 • placówki upowszechniania kultury,
 • kultura fizyczna, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,
 • urządzenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.


Komisja Rewizyjna

 1. Cielebąk Henryk - Przewodniczący Komisji
 2. Nowak Grzegorz - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Dunal Jerzy - Członek Komisji

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Misiura Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 2. Dunal Jerzy - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Chodała Jarosław - Członek Komisji

Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy w szczególności:

 • rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych
 • rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.


Komisja Organizacyjna

 1. Przewodniczący - Przewodniczący Rady Gminy
 2. Członkowie - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Członkowie - Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy

Do zadań Komisji Organizacyjnej należy w szczególności:

 • Opracowanie projektu porządku obrad sesji Rady Gminy.
 • Ustalenie daty, godziny i miejsca jej odbycia.
 • Nadzór nad organizacyjno - technicznym przygotowaniem obrad sesji.
 • Nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesję.
 • Realizuje także swe zadania powierzone jej przez Radę Gminy.
 • Opiniowanie propozycji i projektów zmian w Statucie Gminy.
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com