Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamówienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 60/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.24

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie ustalenia/wznowienia granic części działki nr 352 i części działki nr 351 na odcinku zgodnie z załącznikiem graficznym według stanu w ewidencji gruntów obrębu Michałów oraz zastabilizowanie ustalonych/wznowionych granic znakami geodezyjnymi.

Zaproszenie nr 59/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.24

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie ustalenia/wznowienia granic drogi publicznej gminnej Nr 306016T według stanu w ewidencji gruntów obrębu Bałtów, zastabilizowanie ustalonych/wznowionych granic znakami geodezyjnymi trwałymi oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji do zmiany użytku rolnego na użytek drogi działek składających się na drogę publiczną gminną Nr 306016T położoną w miejscowości  Bałtów, gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 58/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.20

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż dodatkowych mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zaproszenie nr 57/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.17

 

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego w miejscowości Bałtów gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 56/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.13

 

nazwa zadania: Wykonanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 55/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.03

 

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa i montaż rolet, karniszy oraz firan w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej.

Zaproszenie nr 54/2020 - zamieszczono dnia 2020.10.29

 

Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Skarbce w 2021 roku.

więcej zamówienień publicznych
 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2020.11.30

 

nazwa zadania: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2020.11.27

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamieszczono dnia 2020.11.13

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów.

więcej zamówienień publicznych
 
 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com