Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
W±wóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu ksi±ż±t Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
W±wóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac ksi±ż±t Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzek± Kamienn±
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Ko¶ciół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Zamwienia publiczne
  • zamówienia
  • zamówienia

Zaproszenie nr 60/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.24

 

Wjt Gminy Batw zaprasza do skadania ofert na: Wykonanie ustalenia/wznowienia granic czci dziaki nr 352 i czci dziaki nr 351 na odcinku zgodnie z zacznikiem graficznym wedug stanu w ewidencji gruntw obrbu Michaw oraz zastabilizowanie ustalonych/wznowionych granic znakami geodezyjnymi.

Zaproszenie nr 59/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.24

 

Wjt Gminy Batw zaprasza do skadania ofert na: Wykonanie ustalenia/wznowienia granic drogi publicznej gminnej Nr 306016T wedug stanu w ewidencji gruntw obrbu Batw, zastabilizowanie ustalonych/wznowionych granic znakami geodezyjnymi trwaymi oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji do zmiany uytku rolnego na uytek drogi dziaek skadajcych si na drog publiczn gminn Nr 306016T pooon w miejscowoci Batw, gm. Batw.

Zaproszenie nr 58/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.20

 

Gmina Batw zaprasza do zoenia oferty na: Dostaw i monta dodatkowych mebli na potrzeby rodowiskowego Domu Samopomocy.

Zaproszenie nr 57/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.17

 

Wjt Gminy Batw zaprasza do skadania ofert na: Wykonanie robt budowlanych polegajcych na rozbirce budynku gospodarczego w miejscowoci Batw gm. Batw.

Zaproszenie nr 56/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.13

 

nazwa zadania: Wykonanie prac ziemnych koparko-adowark na terenie Gminy Batw.

Zaproszenie nr 55/2020 - zamieszczono dnia 2020.11.03

 

Gmina Batw zaprasza do zoenia oferty na: Dostawa i monta rolet, karniszy oraz firan w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy w Wlce Batowskiej.

Zaproszenie nr 54/2020 - zamieszczono dnia 2020.10.29

 

Urzd Gminy w Batowie zaprasza do zoenia oferty na: Odbir i zagospodarowanie odpadw z Oczyszczalni ciekw w Skarbce w 2021 roku.

wicej zamwienie publicznych
 

Ogoszenie o zamwieniu - zamieszczono dnia 2020.11.30

 

nazwa zadania: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemnoci 20m3 w miejscowoci Maksymilianw w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Ogoszenie o zamwieniu - zamieszczono dnia 2020.11.27

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju napdowego B-0 dla pojazdw Gminy Batw.

Ogoszenie o zamwieniu - zamieszczono dnia 2020.11.13

 

nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju napdowego B-0 dla pojazdw Gminy Batw.

wicej zamwienie publicznych
 
 
System informacji przestrzennej województwa ¶więtokrzyskiego
Schronisko dla zwierz±t Janik
MPK Ostrowiec ¦więtokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Kr±g
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rz±dowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZˇD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com