Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
GOPS - Progam 500+
 

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, iż z dniem 01 lipca 2019r. wchodzą w życie zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r. będzie przysługiwało wszytskim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.


Nowy okres świadczeniowy dla świadczenia 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane są wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października 2017roku. 

 


Rodzina 500+ dla Polaków zagranicą

Wyjaśnienie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

W związku z napływającą dużą ilością pytań, dotyczących prawa do świadczenia z programu Rodzina 500 plus od obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium państwa innego niż Polska przypominamy, że w przypadku zamieszkania całej rodziny na terytorium innego państwa w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych - również świadczenia wychowawczego 500+, ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas prawo do świadczenia ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania.


Program Rodzina 500+

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz.195) wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze.


 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com