Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
GOPS - Aktualności
 

Pomoc żywnościowa PEAD - więcej uprawnionych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że z dniem 26 listopada 2020r. zwiększone zostało kryterium dochodowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020.

 

Obecne kryterium dochodowe pozwalające skorzystać z pomocy żywnościowej wynosi 220% kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

Zmiana oznacza , że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:

 

- 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

 

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Pomoc żywnościowa - podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie inofrmuje, że prowadzi kwalifikację osób i rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - podprogram 2020.


Program "Czyste powietrze" 2.0 - zaświadczenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że osoby, które zamierzają ubiegać się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu „ Czyste Powietrze” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mogą złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.


Program Wspieraj Seniora


 

 

Seniorze, jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń na infolinię

22 505 11 11

 

Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

 

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie skontaktuje się z Tobą telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00. by ustalić szczegóły pomocy.

 


Komunikat dotyczący ograniczenia funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 zawiadamia, że przyjmowane są wnioski o udzielenie pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole.

 

Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z wnioskiem o pomoc oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą sytuację finansową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Informujemy, że kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Wniosek o pomoc do pobrania w zakładce gops/druki do pobrania/pomoc społeczna

 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (41) 264 11 15


Kolonie dla dzieci rolników!


Harmonogram wypłat świadczeń


Pomoc żywnościowa LIPIEC 2020


Informacja w sprawie świadczeń


Pomoc żywnościowa CZERWIEC 2020


Dystrybucja żywności


Koronawirus - zalecenia

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie apeluje do mieszkańców o stosowanie się do wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitanego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

 

Zalecenia:

  • ogranicz przebywanie w miejscach publicznych
  • często myj ręce
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  • nie podawaj dłoni na powitanie
  • regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
  • regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
  • zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
  • stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  • zdrowo się odżywiaj i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

 

Osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym zaleca się prosić bliskich lub sąsiedztwo o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

 

W przypadku braku możliwości zapewnienie niezbędnego wsparcia przez osoby najbliższe lub sąsiedztwo należy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bałtowie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie

tel. 41 264 11 15

tel. 608 764 240

 

800 190 590 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Więcej informacji na temat koronawirusa oraz zaleceń w serwisie rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirusNabór Uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie ogłasza nabór dla osób chętnych - mieszkańców Gminy Bałtów do wzięcia udziału w Programie:

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020"

 

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Kluczowym celem Programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta jako formy wsparcia pełnoletnich osób niepełnosprawnych.
 


Pomoc żywnościowa LUTY 2020

Gmina Bałtów

Pomoc Żywnościowa

Gmina Bałtów

Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na Prowadzenie Punktu Pomocy dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Gminie Bałtów w latach 2020-2021.


Pomoc żywnościowa na rok 2019-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie informuje, że trwa nabór wniosków o udzielelnie pomocy w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na rok 2019-2020


Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie zawiadamia, iż przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkołach na okres od września 2019r. do grudnia 2019r.

 

Zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że należy zgłaszać się w jak najszybszym terminie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie z wnioskiem oraz wszelką dokumentacją potwierdzającą dochód netto rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Informujemy także, iż kryterium dochodowe kwalifikujące dzieci do dożywiania wynosi 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej, tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie lub pod nr tel. (41) 264 11 15.


 
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com