Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
Wąwóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
Wąwóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac książąt Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzeką Kamienną
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Kościół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualności - Archiwum
 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds.ewidencji ludności, dowodów osobistych, obronności i spraw wojskowych.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.


Świat w internecie

            Uczniowie kl. 0 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole na bieżąco rozwijają kompetencje kluczowe w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas zajęć wychowania przedszkolnego. Jest to zagadnienie szczególnie bliskie każdemu dziecku, bo przecież w dzisiejszych czasach każde z nich potrafi obsługiwać komputer, laptop, tablet czy smartfon. Jednak niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń może spowodować wiele złego. Dlatego też bardzo ważne jest, aby uświadamiać już najmłodszym dzieciom, jakie niebezpieczeństwa mogą płynąć z sieci. Po naszych zajęciach każde dziecko jest coraz bardziej świadome swoich czynów i wie, jak postępować z urządzeniami komputerowymi i cyfrowymi, aby korzystanie z nich było przyjemnością.


Informacja dla rolników

Gmina Bałtów

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. dotyczący kontaktu w sprawach związanych z COVID-19

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. dotyczący kontaktu w sprawach związanych z COVID-19.


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym

Wójt Gminy Bałtów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami po byłej szkole podstawowej wraz z nakładami znajdującymi się na działce sąsiedniej położonej w miejscowości Bałtów nr 43.


Komunikat dotyczący ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Bałtowie

Komunikat dotyczący ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Bałtowie.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym

Wójt gminy Bałtów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice nr 10.


Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.


Informacja dla mieszkańców!

Gmina Bałtów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy

Wójt Gminy Bałtów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej.


Harmonogram polowań zbiorowych na sezon 2020/2021

Harmonogramy polowań zbiorowych na sezon 2020/2021

Koła Łowieckiego ,, Krępianka’’ w Lipsku

Koła Łowieckiego ,, Muflon’’ w Ostrowcu Św.

Koła Łowieckiego ,, Ponowa – Miłkowska Karczma’’

Koła Łowieckiego ,, Rosomak’’ w Radomiu


Konsultacje projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.


Termin konsultacji: od 14 października do 30 października 2020 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2020 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaltow.pl
  • adres Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem: Urząd Gminy w Bałtowie, Bałtów 32, 27-423 Bałtów, Fax: 41 264 13 03 z dopiskiem: „Konsultacje”.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Agnieszka Kopała,    tel. 41 264 10 08 wew.28.


Ćwiczymy, mnożymy dobrze się bawimy!

2 października 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, którego pomysłodawcą jest Wydawnictwo Karty Grabowski z Poznania pod hasłem ,,Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”.

Celem tej akcji jest propagowanie zabawowych sposobów uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Jest ona okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.


Życzenia z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bałtów

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)  oraz  § 3  ust.1, § 4, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bałtów.


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pętkowice

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)  oraz  § 3  ust.1, § 4, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice nr 10.


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Pętkowska

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 38 ust. 1 i 2,  art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)  oraz  § 3  ust.1, § 4, § 6 ust. 1 i  § 15 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na nieruchomość położoną w miejscowości Wólka Pętkowska 3A.


Informacja

Gmina Bałtów

Dzień Przedszkolaka w PSP im. Legionów Polskich w Okole

        18 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Właśnie w piątek wszystkie dzieci z odziału przedszkolnego, zarówno maluchy jak i 6-latki miały swój wyjątkowy dzień. Po tym, jak poznały historę swojego święta i odśpiewały Hymn Przedszkolaka, nasza Pani Dyrektor Joanna Adamus obdarowała ich słodkościami i miłymi upominkami. Następnie czekały już na nich konkurencje sportowe.


20 września 2020 - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Gmina Bałtów

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady telefoniczne

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projeków statutów sołectw położonych na terenie Gminy Bałtów

Gmina Bałtów

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

1 września 2020 roku o godzinie 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający nowy Rok Szkolny 2020/2021. Pani dyrektor, Joanna Adamus, serdecznie przywitała Wójta Gminy Bałtów, Huberta Żądło oraz nauczycieli, uczniów i rodziców. Myślą przewodnią wystąpienia pani dyrektor były słowa amerykańskiego pedagoga i trenera nowoczesnych metod nauczania, Petera Kline’a : „Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość”.


Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” w terminie od 16.06.2020r. do 30.06.2020r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info.


Wyniki oceny wniosków - Nabór nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia” w terminie od 16.06.2020r. do 30.06.2020r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info.pl .
 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r.,poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do zbycia lud oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.


Rok szkolny za pasem

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole rozpoczną go w pięknie odnowionym budynku. Zawdzięczają to swoim nauczycielom i rodzicom, którzy zakasali rękawy i dwa tygodnie sierpnia tapetowali, malowali i odnawiali dolny korytarz i schody prowadzące na piętro. Na ścianach zawisły też nowe tablice korkowe zrobione ze starych, które nie były już zbyt estetyczne.

Prace zostały wykonane przy minimalnym nakładzie z budżetu szkoły, pieniądze pozyskano od Rady Rodziców i sponsorów.


Rozkład jazdy linii autobusowej Trans Katrina

Rozkład jazdy linii autobusowej Trans Katrina.


Zawiadomienie

Urząd Gminy w Bałtowie zawiadamia, że od  01.09.2020 r do 15. 09.2020 r będą przyjmowane wnioski o stypendium wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o uzyskanych dochodach. Wnioski należy składać w  pokoju nr 8.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2020 roku.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych.

Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro w zakładce poświęconej Strategii (https://bit.ly/2jTykB1).


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.


Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 sierpnia 2020 roku

Wójt Gminy Bałtów zaprasza mieszkańców Gminy do konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bałtów.


Rozkład jazdy nowej linii autobusowej Jotka - Radom

10 sierpnia br. ruszył nowy kurs autobusowy przez Gminę Bałtów. Koszt biletu to stała kwota 2,50zł. Przebieg linii: Okół – Michałów – Okół – Pętkowice – Pętkowice Kolonia – Wólka Pętkowska – Ulów – Wycinka - Lemierze – Bałtów- Wólka Bałtowska – Antoniów – Wólka Bałtowska-Kolonia - Bałtów oraz linia powrotna przez ww. miejscowości.

Informacja

Gmina Bałtów

Informacja dla mieszkańców!

Gmina Bałtów wspiera projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego”.


Komunikat

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
w dniu 1 sierpnia 2020r. o godz. 17.00. nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym


Bezpieczne żniwa

Gmina Bałtów

Ogłoszenie

Gmina Bałtów

Rejestr Danych Kontaktowych

Gmina Bałtów

Konkurs fotograficzny Polska Smakuje


Informacja

Gmina Bałtów

Bitwa o wozy

Gmina Bałtów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bałtowie


„Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Bałtów uzyskała dofinansowanie w kwocie 45 000,00zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach dofinansowania Gmina Bałtów zakupiła 18 sztuk laptopów marki HP 250 G7 w zestawie z myszką bezprzewodową, torbą na laptopa oraz z oprogramowaniem Microsoft Office – licencja edukacyjna, a także 1 sztukę laptopa marki Kruger&Matz Explore 1250.

9 sztuk laptopów zostało przekazane przez gminę do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole oraz kolejne 10 sztuk laptopów otrzymała Szkoła Podstawowa w Bałtowie.

Kwota wykorzystanego wsparcia to: 45 000,00zł


Gmina Bałtów, w wyniku złożonego wniosku, otrzymała dofinansowanie w wysokości 45 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła +” ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Działanie jest sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła Plus — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu gmina Bałtów zakupiła 19 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office (18) oraz z wyposażeniem (18) w postaci myszek oraz torby na laptopa. Podstawowa Szkoła w Bałtowie otrzymała 10 sztuk laptopów w tym: 9 sztuk laptopów marki HP 250 G7 wraz z oprogramowaniem Microsoft Office, myszką i torbą na laptopa oraz 1 sztukę laptopa marki Kruger&Matz. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole otrzymała 9 sztuk laptopów marki HP 250 G7 wraz z oprogramowaniem Microsoft Office, myszką i torba na laptopa.

Całość zrealizowanego zadania opiewała na kwotę 45 000,00zł (brutto).


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.przez Radę Gminy Bałtów

Gmina Bałtów

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r.przez Wójta Gminy Bałtów

Gmina Bałtów

Ankieta

Gmina Bałtów zaprasza wszystkich podróżujących komunikacją publiczna do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim. Ankieta, do wypełninia wyłącznie
on-line do 15 lipca 2020r. Znajduje się pod adresem https://ankiety.swietokrzyskie.pro/app


Informacja

Gmina Bałtów

Gmina Bałtów walczy o wóz strażacki !

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże po 1 samochodzie ratowniczo - gaśniczym na województwo dla gminy, w której będzie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich.

W wyborach w 2018 roku Gmina Bałtów była na pierwszym miejscu
w województwie pod względem frekwencji. Wystarczy powtórzyć ten wynik.

Wybory Prezydenta RP już 28 czerwca!!!


Kondolencje

Gmina Bałtów

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bałtów "Raportu o stanie Gminy Bałtów za 2019 rok" i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy w Bałtowie dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Bałtów "Raportu o stanie Gminy Bałtów za 2019 rok" i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.


Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie pandemii COVID - 19

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie pandemii COVID - 19.


Powrzechny Spis Rolny 2020

Gmina Bałtów

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powrzechnego Spisu Rolnego 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzow terenowych do Powrezchnego Spisu Rolnego 2020.


Rekrutacja

Gmina Bałtów

Przerwa w dostawie wody

Gmina Bałtów

Pomoc żywnościowa

Gmina Bałtów

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.2. "Powstanie nowych podmiotów gospodarczych".


Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.3. "Wydarzenie propagujące zdrowy styl życia".


Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej położonej w miejscowości Bałtów

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej położonej w miejscowości Bałtów.


Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach o złożeniu depozytów

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach o złożeniu depozytów.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Premia dla młodych rolników

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
  • II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.


Wnioski o szacowanie szkód na skutek przymrozków wiosennych

Wnioski o szacowanie szkód na skutek przymrozków wiosennych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Bałtowie do 29 maja 2020 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok. Wójt Gminy Bałtów  informuje, że w dniu 15 maja 2020 r. powiadomił pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego o wystąpieniu w dnia 13-15 maja 2020 r. na terenie Gminy Bałtów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.

W terminie do dnia 29 maja 2020 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Uwaga! Wzór wniosku dostępny jest również  w siedzibie urzędu. Formularz należy wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Bałtów. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, niezbędnymi do przeprowadzenia szacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2020, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR. We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok.


Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów
i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

w terminie od 26.03.2020 r. do 08.04.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info


Opis projektu zrealizowanego przez Gminę Bałtów

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Laptopy dla uczniów

Przekazanie komputerów przenośnych dyrektorom szkół z terenu gminy Bałtów. Do Szkoły Podstawowej w Bałtowie oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole trafi po 9 sztuk nowych laptopów. Koszt 1 laptopa wraz z oprogramowaniem Microsoft Office i wyposażonym dodatkowo w myszkę bezprzewodową, napęd DVD-RW oraz torbę opiewał na kwotę 2 409,57zł (brutto). Działanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”. Wykorzystana kwota wsparcia to 43 372,26zł.  


8 maja dniem Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Biblioteki pragniemy złożyć pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie oraz szkolnym bibliotekarzom słowa uznania za trud i zaangażowanie w upowszechnianiu czytelnictwa i krzewieniu kultury wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności.

Życzymy zdrowia i nieustającej pogody ducha, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz energii w podejmowaniu inicjatyw na rzecz popularyzacji czytelnictwa.

 

    Przewodniczący Rady Gminy                                    Wójt Gminy Bałtów

             Henryk Cichocki                                                    Hubert Żądło


WAŻNY KOMUNIKAT WÓJTA GMINY BAŁTÓW!

Wójt Gminy Bałtów, chcąc zapewnić mieszkańcom gminy dokonywanie płatności z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w jak najmniej uciążliwy sposób informuje, że wpłaty można dokonywać u Sołtysów w swoich miejscowościach zgodnie z obowiązującymi terminami, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podatek z terenu sołectwa Bałtów, będzie pobierany przez sołtysa w Urzędzie Gminy w Bałtowie w dniach od 13.05.2020r. do 15.05.2020r. w godzinach od 8.00- 15.00. W celu dokonania zapłaty należy posiadać nakaz płatniczy. Podatek z terenu sołectwa Pętkowice prosimy wpłacać indywidualnie na nr rachunku bankowego podanego na nakazie, ponieważ nie będzie możliwości zapłaty u sołtysa. W przypadku braku możliwości zapłaty u sołtysa prosimy o wpłacanie należności podatkowych na nr rachunku bankowego
BS Ostrowiec 54 8507 0004 2009 0012 2890 0025.

Wójt Gminy Bałtów

/-/ Hubert Żądło

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Życzenia Wielkanocne

Gmina Bałtów

Tarcza antykryzysowa - wsparcie ZUS w wypełnianu wniosków

Tarcza antykryzysowa - wsparcie ZUS w wypełnianu wniosków


Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wniskodawców ARiMR w czasie epidemii

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wniskodawców ARiMR w czasie epidemii


Dystrybucja żywności

Gmina Bałtów

Kondolencje

Gmina Bałtów

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bałtów

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Bałtów.


Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia


Komunikat

Gmina Bałtów

Zajęcia świetlicowe w formie zdalnej

Szanowni rodzice i uczniowie! W związku z czasowym ograniczeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych między innymi w placówkach oświatowych, od dnia 25 marca do 10 kwietnia  bieżącego roku, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole prowadzi zajęcia w formie zdalnej. Na stronie internetowej PSP im. Legionów Polskich w Okole w zakładce „Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole” systematycznie umieszczane są pliki z propozycjami zajęć wg planu pracy Świetlicy oraz nowe propozycje dostosowane do aktualnej sytuacji w naszym kraju.


Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego w związku z epidemią COVID-19

Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego w związku z epidemią COVID-19


Komunikat

Gmina Bałtów

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

Gmina Bałtów

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Gmina Bałtów

Kwarantanna w czasie koronawirusa SARS-Cov-2


Komunikat dotyczący pracy ARiMR


Informacje dotyczące koronawirusa


Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Bałtów

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 uprzejmie informujemy, że porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczone wyłącznie przez środki porozumiewania się na odległość. Aby skorzystać z porady prawnej należy wypełnić zgłoszenie, które zostało zamieszczone w załączniku. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 664 990 364.


Apel do mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Konkurs plastyczny dla dzieci z okazji 10-lecia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Okole

W  kwietniu 2020 roku mija 10 lat od powołania do działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy, pod nazwą Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Okole.  Z tej okazji zachęcamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Bałtów, którzy aktualnie są lub byli uczestnikami zajęć świetlicowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „10 lat naszej Świetlicy w Okole”.  Szczegóły konkursu podajemy w Regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej Gminy Bałtów oraz u wychowawcy Świetlicy.


Kwalifikacja wojskowa

Gmina Bałtów

Komunikat

Gmina Bałtów

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020

Gmina Bałtów

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa 2020


Dzień Sołtysa

Gmina Bałtów

Azbest

Gmina Bałtów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Bałtów na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r.,poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.


Z wizytą na Olimpie

W ten szary, pochmurny poniedziałek uczniowie klasy piątej jak za dotykiem czarodziejskiej różdżki przenieśli się na Olimp. Spędzili tam niezwykły czas w towarzystwie bogów i bogiń greckich, którzy opowiedzieli swoje historie. To była pasjonująca „wyprawa”, dzięki której wszyscy naocznie utrwalili sobie poznaną wiedzę na temat mitologii greckiej. Teraz już nikt nie pomyli Zeusa z Posejdonem czy Ateny z Artemidą. Utrwalanie wiedzy jak widać nie musi być nudne.


Pamiętam ...

1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Nasza szkoła również przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także  poznać losy zamordowanych polskich oficerów. „Żołnierze Wyklęci” to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.                                          
Organizatorką akcji była nauczycielka historii p. Teresa Szczygieł.


Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem


Dzień Kobiet

Gmina Bałtów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Skarbce Dolnej

Gmina Bałtów

Lista Zalecanych Odmina (LZO) do uprawy na obszarze województwa świętokrzyskiego na rok 2020


Dzień Kobiet

Gmina Bałtów

Zaproszenie na konferencję pt. "Rozwiń firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego"

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza na konferencję pt. "Rozwiń firmę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego", która odbędzie się 5 marca 2020 roku.Konferencja kierowana do przedsiębiorców działających w regionie świętokrzyskim.


Zaproszenie

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Pierwsza w powiecie ostrowieckim Akademia Małego Strażaka

W bieżącym roku szkolnym, w ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych, odbywają się zajęcia pożarnicze prowadzone przez p. Zuzannę Kacałę. Zainteresowanie tą tematyką przyczyniło się do powstania w gminie Bałtów Akademii Małego Strażaka. Należy do niej 15 małych adeptów z klas I – VI  Szkoły Podstawowej w Bałtowie.


Konferencja dla Organizacji Pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski oraz Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, organizuje konferencję pn. „Organizacje Pozarządowe Partnerem Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”. W załączeniu program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz plakat promujący.


Dzień Bezpiecznego Internetu w PSP im. Legionów Polskich w Okole

             Już po raz kolejny Publiczna Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Okole wzięła udział w obchodach kolejnej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który przypadł na 11 lutego.  DBI 2020 obchodzony był pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”.


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych

Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info


Informacja dotycząca opłaty miejscowej


Informacja

Urząd Gminy w Bałtowie infomuje, że wznowiono wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bałtów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (41) 264-15-30.


Ogłoszenie

Gmina Bałtów

Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 stycznia 2020 r.


Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole

Od wielu już lat w kalendarz uroczystości Publicznej Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Okole na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka. Tak również było i w tym roku. 22 stycznia  2020 roku dzieci z przedszkola, zerówki, klas I- III, przedstawiły piękną inscenizację dla swoich bardzo licznie przybyłych Babć i Dziadziów. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Bałtów Hubert Żądło, który złożył Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia, a uczniom na ręce Pani dyrektor Joanny Adamus przekazał robota edukacyjnego, aby nauka kodowania i programowania stała się prosta
 i przyjemna.

Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki, zatańczyły krakowiaka. Dzieci do występu przygotowały i pieczę nad całością uroczystości miały panie: Anna Żuchowska, Mariola Szumlak, Beata Walczyk, Aneta Kocjan oraz Paweł Grabski. Babcie i Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, a panie wychowawczynie zgodnie orzekły, że Dziadkowie są „najmilszymi” odbiorcami „sztuki” dziecięcej.

W  imieniu wszystkich babć i dziadków Pan Henryk Choinka i pani Adela Zięba podziękowali nauczycielom i dzieciom za pięknie przygotowanie tego szczególnego dnia.

W dalszej części uroczystości mili goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mamy.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.


Informacja

Gmina Bałtów

Informacja

Gmina Bałtów

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Bałtowie

 „Babciu i Dziadku, na pewno to wiecie

Kochamy Was najbardziej na świecie.

Z Wami nie jest straszny świat

Żyjcie w zdrowiu nam sto lat!”

Te i wiele innych życzeń usłyszeli Babcie i Dziadkowie podczas pięknej uroczystości, która odbyła się 21 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Bałtowie. W tym dniu,  na serdeczne zaproszenie swoich wnuków, bardzo licznie przybyli oni na uroczystość przygotowaną przez najmłodszych uczniów z  klas 0- III pod kierunkiem p. E. Klepacz, p. J. Jabłońska, p. A. Smolińska i p. A. Bugajska.


XII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielę 19 stycznia w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie odbył się    XII Bałtowski Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bałtowie, pod patronatem Wójta Gminy Huberta Żądło.


 

Aktualności: 2358 pozycji
System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
Schronisko dla zwierząt Janik
MPK Ostrowiec Świętokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rządowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZĄD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com