Gmina BałtówCertyfikatHerb Gminy Bałtów
Gmina Bałtów
Okół z lotu ptaka
Gmina Bałtów
W±wóz - "Żydowski Jar"
Gmina Bałtów
Droga do pałacu ksi±ż±t Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Przedwojenny młyn w Bałtowie
Gmina Bałtów
W±wóz lessowy w Bałtowie
Gmina Bałtów
Pałac ksi±ż±t Druckich-Lubeckich
Gmina Bałtów
Spływ tratwami rzek± Kamienn±
Gmina Bałtów
Dolina Kamiennej w Bałtowie
Gmina Bałtów
Rollercoaster
Gmina Bałtów
JuraPark Bałtów
Gmina Bałtów
Szwajcaria Bałtowska
Gmina Bałtów
Ko¶ciół parafialny w Bałtowie
Gmina Bałtów
Bałtowski Zwierzyniec
Aktualnoci
 

Punkt Pomocy w Urzdzie Gminy w Batowie przy wypenianiu wnioskw - Program „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Batów Hubert do informuje, i w Urzdzie Gminy w Batowie  dziaa punkt pomocy dla Mieszkaców Gminy Batów przy wypenianiu wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc bdzie udzielana bezpatnie w Urzdzie Gminy w Batowie w pokoju nr 13
(I pitro) w godzinach pracy Urzdu 7.00 – 15.00 od poniedziaku do pitku.


Ogoszenie dotyczce wywozu nieczystoci ciekych

Gmina Batw

Badanie mobilnoci mieszkacw wybranych krajw europejskich

Szanowni Pastwo,
pracownicy dydaktyczni Pastwowej Uczelni Stanisawa Staszica w Pile, University of ilina, The Institute of Technology and Business in esk Budjovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadz midzynarodowe badania naukowe, obejmujce Polsk, Czechy, Sowacj, Chorwacj i Soweni.
Tematem bada s zmiany mobilnoci mieszkacw, po wprowadzeniu ogranicze zwizanych z pandemi koronawirusa.
Zapraszamy Pastwa do udziau w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane bd, jako zagregowane dane naukowe, ktre stanowi bd cenne rdo do przygotowania midzynarodowej analizy porwnawczej w postaci naukowego artykuu.
Ankieta skada si z 18 pyta pozwalajcych na wybr jednej odpowiedzi lub umoliwiajcych wpisanie wasnej opinii/komentarza.
Dzikujemy Pastwu za powicony czas.
Link do ankiety:

Nabr na wolne stanowisko urzdnicze

Wjt Gminy Batw ogasza nabr na wolne stanowisko urzdnicze: Inspektor ds.ewidencji ludnoci, dowodw osobistych, obronnoci i spraw wojskowych.


Nabr na wolne stanowisko urzdnicze

Wjt Gminy Batw ogasza nabr na wolne stanowisko urzdnicze: Inspektor ds. geodezji, gospodarki nieruchomociami oraz budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.


wiat w internecie

Uczniowie kl. 0 Publicznej Szkoy Podstawowej im. Legionw Polskich w Okole na bieco rozwijaj kompetencje kluczowe w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych podczas zaj wychowania przedszkolnego. Jest to zagadnienie szczeglnie bliskie kademu dziecku, bo przecie w dzisiejszych czasach kade z nich potrafi obsugiwa komputer, laptop, tablet czy smartfon. Jednak niewaciwe korzystanie z tych urzdze moe spowodowa wiele zego. Dlatego te bardzo wane jest, aby uwiadamia ju najmodszym dzieciom, jakie niebezpieczestwa mog pyn z sieci. Po naszych zajciach kade dziecko jest coraz bardziej wiadome swoich czynw i wie, jak postpowa z urzdzeniami komputerowymi i cyfrowymi, aby korzystanie z nich byo przyjemnoci.


Informacja dla rolnikw

Gmina Batw

wicej aktualnoci
 
System informacji przestrzennej województwa ¶więtokrzyskiego
Schronisko dla zwierz±t Janik
MPK Ostrowiec ¦więtokrzyski
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Bałtów
Lokalna Grupa Działania Krzemienny Kr±g
Decydujmy razem
WKU Sandomierz
Rz±dowe Centrum Legislacji
EPUAP
Wspólna sprawa
Prowadzę jestem trzeĹşwy
Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

URZˇD GMINY W BAŁTOWIE 2015realizacja: dwarazy.com